Kritik af rensebranchen er saglig og dokumenteret

Arash Rahimi, partnerskabs- og marketingchef i renseriet Butlers​

Kære Dansk Renseriforening, valide kilder konstaterer ud fra videnskabelige undersøgelser, at indånding af kemikaliet perchlor øger risikoen for kræftsygedomme. Min kritik af renserier der bruger perchlor er derfor yderst saglig og på ingen måder en tilsvining.

Det undrer mig, når Dansk Renseriforening skriver, at jeg er usaglig og blot vil svine rensebranchen til. Heldigvis findes der valide kilder der ud fra videnskabelige undersøgelser konstaterer, at perchlor øger risikoen for kræft, astma, hudsygedomme og at det forurener grundvandet.

Jeg vil anerkende at Dansk Renseriforening har gjort et stort arbejde for at forbedre forholdene i rensebranchen – vel at mærke forhold som følger gældende lovgivning. Og ja, det har været dyrt for branchen at indføre forseglede lofter, gulve, udsugning og andet for at beskytte naboer, kunder og medarbejdere mod perchlor. Men derfor kan Peer Nielsen ikke konkludere, at perchlor ikke er nogen trussel mod folk eller fæ.

I 2003 valgte Miljøministeriet at fastsætte en 17 gange højere grænseværdi for perchlor end de danske sundhedsmyndigheder og EUs ekspertgrupper anbefalede. Hvorfor? Alene for at beskytte renserierne mod lukning.

Forskning i udlandet bekræfter desværre stadig efter 2003, at perchlor øger risikoen for kræft. Vi kan starte med EPA (United States Environmental Protection Agency) der konstaterer at perchlor er kræftfremkaldende og IARC (The International Agency for Research on Cancer) – der er en del af WHO – der klassificerer perchlor som "sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker.". Hertil bekræfter American Cancer Society både EPAs og IARCs udsagn.

I EPAs rapport fra 2012 påpeges det, at mennesker udsat for perchlor på arbejdspladsen er blevet associeret med flere former for kræft; herunder blærekræft, Hodgkin lymfom (en kræftsygdom i lymfesystemets celler) og talrige kræftsygdomme i knoglemarven.

Disse tre uafhængige kilder bekræfter alene min kritik af rensebranchen. Hertil kan det tilføjes, at perchlor stadig er opført på Miljøstyrelsens liste over stoffer som anses for at have særlige problematiske sundheds- og/eller miljømæssige effekter.

Dansk Renseriforenings kritik af mig minder mig desværre om Philip Morris, der engang prøvede at overbevise verden, at rygning ikke giver kræft. Eller når en gammel malermester fortæller usaglige anekdoter om, at terpentin-maling er ufarlig.

Man har førhen prøvet at stramme reglerne op i Danmark. Tidligere miljøminister Karen Ellemann (V), har f.eks. været ude at kritisere rensebranchens brug af perchlor i 2011. Hun agtede at indføre skiltning af renserier, der bruger giftige kemikalier. Det kan umiddelbart sammenlignes med nutidens cigaretpakker, hvor vi advarer mod, at rygning øger risikoen for kræft og andre sygedomme. Desværre blev ministerens tiltag aldrig til noget.

For Butlers handler det om at sikre de næste generationer endnu bedre forhold, hvor miljøet og menneskers sundhed er i førersædet. Nye og miljørigtige rensemetoder findes, og vi hjælper allerede renserier med at blive grønnere. Vi håber derfor, at Dansk Renseriforening vil være med til at videreudvikle branchen sammen med os, så vi reducerer skadelige kemikalier i fremtiden.

I blandt andet Frankrig og Californien har man allerede ulovliggjort perchlor fra henholdsvis 2022 og 2023. Nu er spørgsmålet, hvornår Danmark følger trop?​

Copyright 2018 Butlers  -  Persondatapolitik